Likvidator

Om ett bolag skall sättas i likvidation av bolagsmännen skall det beslutes tas på en bolagsstämma under då förutsättningen att det är en frivilliga likvidation av ett aktiebolag. I samband med det skall en likvidator utses. Om ej bolagsstämman tillsätter än så blir det upp till bolagsverket att göra välja en.

Likvidatorns uppgift är att först tillse att denna får tillgång till företagets redovisning från den senaste årsredovisningen till den som gäller när likvidatorn tillträdde.

Dess uppgift är att få ordentlig kontroll på företaget samt arbeta vidare mot att likvidera aktiebolaget. Likvidatorn ersätter styrelsen samt VD om det funnits en sådan.

När samtliga borgenärer blivit kända och företagets skulder regleras kan ett eventuellt överskott tillfalla aktieägarna.

Till slut när allt detta är reglerat sammankallas en bolagSstämma där slutredovisningen presenteras. Efter det skall likvidatorn till Bolagsverket att likvidationen är färdig och företaget kan upplösas.

Det här inlägget postades i Ekonomi. Bokmärk permalänken.